Elektrėnų dekanato, jaunimo gavėninis susitikimas

Šių metų Kovo 28- 29 dienomis, Semeliškių parapijos bendruomenės namuose, vyko Elektrėnų dekanato: Aukštadvario, Semeliškių, Vievio ir Elektrėnų parapijų bažnytinio jaunimo gavėninis susitikimas. Susitikimo tema: " Ateikite pas mane visi, Aš jus atgaivinsiu ". Šiame dekanato jaunimo susitikime daugiau dėmesio buvo skirta bendrai maldai, gavėnios dvasinės prasmės išgyvenimui, gavėnios spalvų ir jų prasmės pažinimui. Jaunimas atliko išpažintį, turėjo galimybę pokalbio metu pasikalbėti rūpimais klausimais su dvasisninkais, apmąstė ir meldėsi kryžiaus kančios kelio prasmę. Praktinių užduočių dėka galėjo labiau pažinti kalbantį Dievą per Kristaus atvaizdų ikonas ir šv. Raštą. Bendra ir įvairi malda žadino rasti kartu maldos būdą, kurio dėka Dievas gali priartėti ir maitinti jaunas širdis. Jaunimą gavėniniame susitikime lydėjo diakonas Robertas iš Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos.