Didysis Velykinis TridienisPamaldų tvarka Velykų Tridienyje Elektrėnų bažnyčioje 

Didysis Ketvirtadienis (kovo 24 d.) šv. Mišios
Viešpaties Paskutinės vakarienės atminimui 19 val.

Didysis Penktadienis (kovo 25 d.)
Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 18 val.,
Viešpaties kančios pamaldos 19 val.

Didysis Šeštadienis (kovo 26 d.) nuo 9 val. kviečiame parapijiečius ateiti asmeniškai pasimelsti prie Kristaus kapo.
Velyknakčio pamaldos 20 val.
(atsinešame Krikšto žvakes ir indelį su vandeniu).

Viešpaties Prisikėlimas - Šv.Velykos (kovo 27 d.)
Velykų ryto pamaldos 8.00 val.

Antra Šv.Velykų diena (kovo 28 d.) šv. Mišios 10 val.

Prieš ir po Šv. Mišių, kviečiame pasimelsti Dievo Gailestingumo vainikėlį ir litaniją, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo.