Teatralizuotas koncertas, skirtas Kristijono Donelaičio gimimo 300 metų jubiliejui.
Grožinės lietuvių literatūros pradininku laikomas K. Donelaitis buvo neeilinė,
universalių gebėjimų asmenybė, tarsi iš renesanso epochos nužengęs kūrėjas.
„Taip, Donelaiti“ pavadintos koncertinės programos metu pamokslininko ir pasakotojo vaidmenį atliks aktorius Dainius Svabonas, organiškai į siužetą įkomponuotas Vlado Švedo, Giedriaus Kuprevičiaus, Algimanto Bražinsko dainas ir liuteronų giesmes atliks Kauno valstybinis choras, diriguojamas meno vadovo Petro Bingelio, o programą vainikuos ketvirtasis pamokslas, idėjos autorius V. Bartulio žaismingai perteiktas „tautinio“ repo stiliumi.

Tai jau antroji filosofijos daktaro, Bernardinai.lt vyriausiojo redaktoriaus Andriaus Navicko knyga.
Šįsyk autorius pristato per Tikėjimo metus subrandintas įžvalgas apie tikėjimo kelionę,
būtiną kelionmaišį, kelio gaires ir klystkelius bei patikimus vedlius.