Renkuosi Gyvybę!

Būkime laisvi ir atsakingi! Renkuosi Gyvybę!

   Vėlinių metu per visą Lietuvą nuvilnijo Laisvos visuomenės instituto organizuota žvakelių akcija „Už Gyvybę“. Jos metu buvo minimi kūdikiai, kuriems nebuvo leista gimti...
1955m. lapkričio 23d. tuometinės LTSR sveikatos ministro pasirašytu įsakymu Lietuvoje buvo įteisinti abortai, leidžiantys moteriai iki 12- tos nėštumo savaitės spręsti, ar leisti vaikui gimti. Dėl to sprendimo  ir nuolatinės propagandos, neva negimęs kūdikis dar nėra žmogus, tūkstančiai moterų pasirinko negimdyti... Praėjo 58 metai. Pirmieji kūdikiai šiandien jau globotų savo anūkus...
Šiandien jau yra žinoma, kad 6 savaičių užsimezgusios gyvybės širdelė jau plaka, kad tuo metu skubiai vystosi visi gyvybiniai organai, kad kūdikis sąmoningai vengia bet kokio gręsiančio pavojaus... Moteris po aborto „negrįžta atgal“, ji jau niekada nebūna tokia pati, skausmas trukdo gyventi toliau, ir tai neišvengiama. Deja, informacijos ir pagalbos moteriai Lietuvoje trūksta, paskui būna per vėlu. 6033 vaikai Lietuvoje praėjusiais metais neteko teisės gyventi. Tai yra septynis kartus daugiau nei savižudybių, šešiolika kartų daugiau, nei aukų autoįvykiuose. Per pastaruosius 10 metų 87543 gyvybės buvo nutrauktos aborto būdu (Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenys).
 Lapkričio 15d. vakarą Elektrėnų bažnyčioje buvo minima Negimusio kūdikio diena. Buvo aukojamos Šv. Mišios, vyko adoracija prie Švč. Sakramento. Dalyvavo maldos grupės, šeimos, jaunimas. Visa bendruomenė karštai meldėsi, darniai giedojo. Prisiminti negimę kūdikiai, melstasi už šeimas, sužeistas aborto, už motinas, pasirinkusias negimdyti, už visuomenės narius nepadėjusius motinoms teisingai nuspręsti ir pasirinkti gyvybę...
Po Šv.Mišių prie bažnyčios buvo degamos žvakelės... Oras buvo negailestingai šaltas, tai stiprino išgyvenimus, kuriuos patyrėme tą vakarą būdami kartu. Sužvarbusiose rankose laikėme žvakeles, klausėmės ir giedojom lopšines, prisiminėm Mažuosius Brolius, kurie ... neatėjo.
 Vėliau šeimos su vaikučiais Šeimos centre žiūrėjo filmą „Gimimo stebuklas“, kuriame, pasitelkus  animaciją, labai gražiai  vaikams suprantama kalba buvo parodytas gyvybės kelias iš Dangaus į gyvenimą Žemėje. Prisimintas palaimintasis popiežius Jonas Paulius-II ir Jo meilė vaikams... Jaunimas buvo pakviestas į švietėjišką programą „Gyvybės vertė. Gyvybė iki gimimo“. Dalintasi nuomone apie žurnalą jaunimui „Meilės santykiai. Ar sėkmė įmanoma?“
Renginys vienijo bažnyčios narius, iš šalies žmonių šiais metais nebuvo. Labai dažnai  žmones namuose sulaiko kiti reikalai, kartais išgąsdina žvarbus oras, kartais saugomi maži vaikučiai... Būtų gerai, kad akcija taptų tradicine. Žmonėms tikrai trūksta informacijos, jie klaidinami. Akcija padėtų išsaugoti gyvybes, nes šviestų ir ugdytų visuomenę, padėtų moterims, kurios patyrė abortą arba svarsto apie jį, telktų bendruomenę, neabejingą žmogaus gyvybės apsaugai.
Pradėjimo akimirką kiekvienas žmogus gauna didžiausią dovaną- gyvybę. Kodėl ne kiekvienas pradėtas kūdikis turi teisę gimti? Kodėl kūdikio laukianti moteris nesulaukia jokios pagalbos iš valstybės? Mes esame tikri, kad daug gyvybių galima išgelbėti, jei valstybė padės kūdikio laukiančioms moterims, mokyklose bus stiprinamas lytiškumo ugdymas, o visuomenėje- ginama ir branginama moters teisė į motinystę. Kai reikia rinktis tarp gyvenimo ir mirties, augančio vaiko ir netekties skausmo, tarp motinystės ir vienatvės, mes tikime, kad teisingas pasirinkimas yra. Mes renkamės gyvybę!
Laisvos visuomenės institutas kviečia prisijungti: www.gyvybė.lt , facebook.com/renkuosi. gyvybe
                                                    Parengė Vita Norkūnienė, Elektrėnų ŠC savanorė