Elektrėnų dekanato Aukštadvario bažnyčioje pirmosios kunigo aukojamos Šv. Mišios


Lapkričio 10 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas įšventino kunigu Saulių Kristapavičių, Širvintų parapijos diakoną, gimusį 1985 metais Aukštadvario parapijoje.

Neopresbiteris Saulius Kistapavičius paskirtas Širvintų parapijos vikaru.

Lapkričio 17 d. 15 val. neopresbiteris kunigas Saulius aukos pirmąsias - primicijines Šventas Mišias savo gimtojoje Aukštadvario Kristaus Atsimainimo parapijos bažnyčioje.