Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka

Vėlinių aštuondienis (oktava) Elektrėnų bažnyčioje

Lapkričio 1 d. VISI ŠVENTIEJI
Šv. Mišios 8.30 val. ir už parapiją 10 val.
Vėlinių išvakarėse melsimės už mirusiuosius, šv. Mišios 18 val.
Šv. Mišios baigiamos geduline procesija bažnyčios viduje.

Lapkričio 2 d. MALDŲ UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS)
Vėlinių aštuondienio (oktavos) pirmąją dieną melsimės už mirusiuosius.
Rožinio malda 9.30 val., šv. Mišios 10 val.
Šv. Mišios baigiamos geduline procesija bažnyčios viduje.
Šv. Mišios 12 val.

Lapkričio 3 d. SEKMADIENIS. Antroji oktavos diena
Šv. Mišios 8.30 val. ir 12 val.
Šv. Mišios už parapiją 10 val.

Lapkričio 4 d. Trečioji oktavos diena
Šv. Mišios 18 val.
Lapkričio 5 d. Ketvirtoji oktavos diena
Šv. Mišios 18 val.
Lapkričio 6 d. Penktoji oktavos diena
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.
Lapkričio 7 d. Šeštoji oktavos diena
Šv. Mišios 18 val.
Lapkričio 8 d. Septintoji oktavos diena
Šv. Mišios 18 val.

Lapkričio 9 d. Laterano bazilikos pašventinimas.
Aštuntoji - paskutinė oktavos diena, šv. Mišios 10 val.

Vėlinių dieną kunigas lankysis šiose Elektrėnų parapijos kapinėse:

13.30 val. Geibonių kapinėse
14 val. Girnakalių kapinėse
14.45 val. Migučionių kapinėse
15.30 val. Kakliniškių kapinėse
16 val. Sabališkių (Elektrėnų) kapinėse. Pamaldų pradžia prie naujojo kapinių kryžiaus.

Nuo lapkričio 2 iki 9 dienos šv. Mišios aukojamos aukotojų intencija už mirusiuosius.
Aštuondienio šv. Mišioms intencijos už mirusiuosius užrašomos
kiekvieną
dieną bažnyčios raštinėje - zakristijoje po šv. Mišių iki lapkričio 9 dienos.