Tikėjimo bendrystė ir LJD vaisiai

Šių metų spalio 25- 26 dienomis, Semeliškių parapijos bendruomenės namuose, vyko Elektrėnų dekanato: Aukštadvario, Semeliškių, Beižonių, Vievio ir Elektrėnų parapijų bažnytinio jaunimo ir dalyvavusių Lietuvos jaunimo dienose jaunuolių susitikimas. Susitikimo tema: "Tikėjimo bendrystė ir LJD vaisiai". Šiame antrame dekanato jaunimo susitikimme daugiau  dėmesio buvo  skirta į susipažinimą vieni su kitais. Jaunimas dalinosi apie tikėjimo ženklus ir tikėjimo patirtis namų aplinkoje, mokykloje, tikybos pamokose, draugų rate ir bažnyčioje. Liudijo vieni kitiems, kaip atpažino savo gyvenime Dievo artumą. Taip pat dalinosi įspūdžiais apie Lietuvos jaunimo dienas, kokius tikėjimo vaisius patyrė ir iki šios dienos dalinasi ir vertina. Bendra malda žadino ieškoti kartu maldos būdų, kurių dėka Dievas galėtų priartėti ir maitinti jaunas širdis.