Birželinės pamaldos

Nuo seno birželio mėnuo yra skirtas
Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei. 
Šį mėnesį bažnyčiose, kaimuose ir  namuose
švenčiamos birželinės pamaldos,
giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kitos maldos. 
Elektrėnų bažnyčioje birželinės pamaldos vyksta: 
šiokiadieniais 18.30 val., šeštadieniais ir sekmadieniais 9.30 val.