"Pažinkime Bibliją. Senasis Testamentas"

2013 m. rudenį, tęsiame susitikimų ciklą: "Pažinkime Bibliją. Senasis Testamentas"
Kviesime katalikus, tikinčiuosius, besidominčius Šventuoju Raštu ir namuose Bibliją skaitančius į Šventojo Rašto skaitymus. Elektrėnų sav. Viešosios bibliotekos salėje vyks susitikimai, kurių metu skaitysime patį Biblijos tekstą ir gilinsimės į tai ką jis nori pasakyti Skaitytojui; dalis laiko bus skirta ir bendriesiems klausimams apie Bibliją (skaitymo sunkumai, Šventojo Rašto santykis su mokslu ir t.t.). Jei turite kviesime atsinešti Bibliją – Šventajį Raštą, arba Senojo Testamento dalį/is.
Susitikimus koordinuos: Šv. Rašto dėstytojas, Romos katalikų kunigas Algirdas Akelaitis.
Susitikimus organizuos: Romos katalikų – Elektrėnų Švč. M. Marijos kankinių karalienės parapija.
Susitikimai nemokami, kviesime dalyvauti !