LIETUVOS JAUNIMO DIENOSKviečiame Elektrėnų parapijos jaunimą -
 jaunus tikėjime žmones į bendrą susitikimą,
kurie ruošiasi, parapijos salėje ar mokykloje,
  kartu keliauti į Lietuvos jaunimo dienas.
Susitikime davyvaus Elektrėnų dekanato jaunimas iš įvairių parapijų.
Susitikimas įvyks  birželio 15d., šeštadienį 17 val.
parapijos salėje, kuri yra po bažnyčia.
Susitikimo trukmė ~ dvi valandos,
atsinešti sumuštinį sau ir draugui - agapei,
susitikimo tikslas: pažinti ir kitus važiuojančius į LJD ir
išgirsti info apie LJD - konkrečiai ką reiks pasiimti.
Susitikimą organizuoja
vyskupijos jaunimo centras