"Pažinkime Bibliją. Senasis Testamentas"

2012 m. spalio mėnesį pradedame susitikimų ciklą: "Pažinkime Bibliją. Senasis Testamentas"
Kviečiame katalikus, tikinčiuosius, besidominčius Šventuoju Raštu ir namuose Bibliją skaitančius į Šventojo Rašto skaitymus. Elektrėnų sav. Viešosios bibliotekos salėje vyks susitikimai, kurių metu skaitysime patį Biblijos tekstą ir gilinsimės į tai ką jis nori pasakyti Skaitytojui; dalis laiko bus skirta ir bendriesiems klausimams apie Bibliją (skaitymo sunkumai, Šventojo Rašto santykis su mokslu ir t.t.). Jei turite kviečiame atsinešti Bibliją – Šventajį Raštą, arba Senojo Testamento dalį/is. Susitikimai vyks trečiadieniais 18 val.: Spalio 3 d. - Kūrėjas ir kūrinija - Sukūrimas I. Spalio 17 d. - Kūrėjas ir kūrinija - Sukūrimas II. Lapkričio 7 d. – Žmogus sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą - Adomas ir Ieva I. Lapkričio 21 d. - Žmogus sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą - Adomas ir Ieva II. Gruodžio 5 d - Brolystės dovana - Kainas ir Abelis. Gruodžio 19 d. - Ką reiškia "būti su Dievu"? - Tvanas ir Babelio bokštas. Susitikimus koordinuos: Šv. Rašto dėstytojas, Romos katalikų kunigas Algirdas Akelaitis. Susitikimus organizuoja: Romos katalikų – Elektrėnų Švč. M. Marijos parapija. Susitikimai nemokami, kviečiame dalyvauti !