Elektrėnų bažnyčioje viešėjo kaimyninių šalių vyskupai

2012 m. rugsėjo 4 - 6 d. Kaišiadorių vyskupijoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencijos tarybos, dalyvaujant Baltarusijos bei Latvijos vyskupams, susitikimas; šio susitikimo tikslas - susipažinti su vykdoma sielovada bei plėtoti draugiškus ryšius tarp skirtingų kraštų tikinčiųjų. Lydimi Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko, svečiai vyskupai - arkivysk. Tadeuš Kondrusievič (Baltarusija), arkivysk. Zbignevs Stankevičs (Latvija), vysk. Pacyfik Dydycz OFMCap, vysk. Jerzy Mazur SVD, vysk. Tadeusz Bronakowski (Lenkija), taip pat Lietuvos vyskupai - vysk. Rimantas Norvila ir vysk. Arūnas Poniškaitis bei juos lydintys kunigai - kun. Pawel Naumowicz Mic, kun. Marius Rudzinskas ir kiti, aplankė Elektrėnų parapija.