ALFA kursas

Nuo spalio mėnesio pradžios mūsų bažnyčioje vyks Alfa kursas!
Kiekvieną ketvirtadienį 19 val. ir šeštadienį 16 val., pirmos komunijos tėveliams ir sutvirtinamųjų tėveliams. Penktadieniais Alfa kursas vyks sutvirtinamiesiems 16 val.