Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius


Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir
kraštiečius maloniai kviečiame į 

Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės parapijos atlaidus, rugpjūčio 26 dieną.

8.30 val. – Šv. Mišios už parapijiečius aukotojus, kurie išlaiko  mūsų bažnyčią.         
           
         
9.15 val. – Švč. Sakramento adoracija, maldoms vadovaus šios parapijos grupelės:                        
9.15 val.– Gyvojo Rožinio draugija,  Dievo tarno T. Matulionio grupelė ir Caritas.
10 val. – jaunimo ir šeimų grupelės.

11.15 val. – Sakralinės muzikos koncertas.                                          Atlikėjai: Eugenijus Kanevičius, Vytautas Mikeliūnas ir
Gediminas Laurinavičius

12 val. – Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija.
Pamaldoms vadovaus Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris, monsinjoras Adolfas Grušas.                                                                  Šv. Mišių metu giedos Kauno "Te Deum" choras.