Naujieji mokslo ir studiju metai

Rugsėjo 2 dieną, 12 valandos Šv Mišiose melsimės: už mokinius, prašant jiems nuolankumo ir klusnumo, bei atpažinimo mokslo prasmės, už mokytojus, prašant jiems vidinės kantrybės ir sveikatos, už studentus, kad atrastų studijose savo pašaukimo kryptis. Melsime Dievo palaimos naujiems mokslo metams.