Santuokos


Šių metų rugpjūčio 11 d., Elektrėnų bažnyčioje susituokė Sigita ir Arvydas,

ir Evaldas su Margarita. Sveikiname jaunavedžius ir linkime šeimos kelionėje eiti kartu su Dievu.