Pirmosios Komunijos šventė

Praėjusį rudenį 82 Elektrėnų parapijos tėvai pareiškė norą, kad jų vaikai būtų ruošiami Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Rugsėjo mėn. įvyko kunigo susitikimas su vaikų tėvais, kuriame tėvams buvo primintas Santuokos sakramento metu duotas pažadas krikščioniškai auklėti vaikus.Prašydami savo kūdikiui krikšto, tėvai įsipareigojo išauklėti jį tikintį, raginti laikytis Dievo įsakymų, mylėti kiekvieną žmogų. Tikėjimo kelyje labai svarbūs greta esantys žmonės, todėl tėvai ruošimo sakramentams metu įsipareigojo sekmadieniais su vaikučiais dalyvauti šv. Mišiose, padėti pasikartoti išmoktas maldeles, pagrindines tikėjimo tiesas. Malonu, kad buvo tėvų, kurie labai uoliai atliko šią krikščionišką pareigą. Tik gaila, kad ne visi įsitraukė į bendrą darbą katechizuojant vaikus. Per visus mokslo metus kiekvieną savaitę bažnyčios katechetinėje klasėje vyko parapijinė katechezė vaikams. Buvo gilinamasi į tikėjimo tiesas, ruošiamasi sakramentiniam gyvenimui, skatinamas bendruomeninis sekmadienio šventimas, aiškinamasi Eucharistijos prasmė. Vaikai kūrė maldavimus, šventė Dievo Žodžio liturgiją, giedojo giesmes, susipažino su pagrindinėmis Šv. Mišių dalimis. Nepaisant sunkumų, kurie iškilo pasiruošimo metu, gegužės 27 dieną 71 vaikas priėmė Pirmąją Komuniją. Dėkojame tėvams už pagalbą ruošiant vaikučius šiam svarbiam gyvenimo žingsniui. Tikimės, kad ir toliau jie artės prie Dievo savo gyvenimu, šventumu ir malda, susitiks su gyvuoju Kristumi, o tėveliai visada bus šalia.