Parapijos Jaunimo choro kelionė į KretingąSekminių išvakarėse, gegužės 26 dieną, Kretingoje vyko kasmetinė „Chorelių šventė“, į kurią suvažiuoja bažnytiniai jaunimo chorai iš visos Lietuvos. Šiais metais, po penkių metų pertraukos, šventėje dalyvavo ir Elektrėnų bažnyčios jaunimo choras. Į renginį atvyko 12 chorų iš įvairių Lietuvos vietų.  
Šeštadienį, 5  valandą ryto, nuo bažnyčios 20 choristų pajudėjo autobusu Kretingos link. Kelionė nors ir truko 3 valandas, bet neprailgo, o entuziazmas dalyvauti šventėje tik sustiprėjo.
Atvykus į Kretingą ir sudalyvavus trumpoje giesmių repeticijoje, visi keliavome prie Lurdo, kur ir prasidėjo šventė. Pirmoji nuskambėjusi giesmė buvo „Sveika Jūrų Žvaigžde“ , vėliau vyko trumpa katachezė apie Sekminių prasmę, kurią vedė Kretingos klebonas Br. Evaldas Darulis OFM, bei chorų prisistatymas. Po prisistatymų sekė iškilminga eisena iki Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios, kur vyko Šventosios Mišios.  Jose visi susirinkę chorai bendrai, vieningai giedojo bei šlovino Dievą. Mišias aukojo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM, kuris labai džiaugėsi susirinkusiu jaunimu ir dėkojo visiems atvykusiems. Po Šventųjų Mišių vyskupas visiems chorams įteikė padėkas už dalyvavimą šventėje. Šventoriuje choristų laukė agapė, o mūsų ilgas kelias namo.
Šios šventės tikslas kiekvienais metais kuo daugiau jaunimo  chorų paskatinti junktis, giedoti , šlovinti bei melstis kartu. Tikimės, kad ir kitais metais, mes taip pat šauniai vyksime į Kretingą ir dalyvausime chorelių šventėje.