Pranešimas


2012 m. kovo 25 d. Kaišiadoryse įvyko Jo Ekscelencijos naujojo Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO ingresas į vyskupijos - Kaišiadorių katedrą.
Elektrėnų parapijos tikintieji, sveikina naująjį Ganytoją!