TIKĖJIMAS IR MOKSLAS - du sparnai kilti į tiesą.

Mokslas be religijos yra luošas,
religija be mokslo yra akla.
(Albert Einstein)

VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia 9-12 klasių moksleivius
dalyvauti kūrybinių – mokslinių darbų konkurse.

Darbai konkursui pateikiami iki 2012m. vasario 27d.

1-3 vietų laureatams apmokama kelionės į jaunimo susitikimą Taizė
kainos dalis arba skiriamos piniginės premijos.
Konkurso dalyviams ir jų mokytojams vyks seminaras
„Mokslo ir tikėjimo sąsajos šiandien“
(2012-01-20, VDU KTF, Gimnazijos g. 7, Kaunas)

Norintiems dalyvauti konkurse dalyvavimas seminare nėra privalomas.
Dalyvaujantiems mokytojams bus išduodami kvalifikaciniai pažymėjimai.

Daugiau informacijos: www.teologija.vdu.lt