VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS (OKTAVA) ELEKTRĖNŲ BAŽNYČIOJE

Lapkričio 8 d. Septintoji oktavos diena
Melsimės už mirusiuosius. Šv. Mišios - 18 val.

Lapkričio 9 d. Laterano bazilikos pašventinimas
Aštuntoji oktavos diena
Melsimės už mirusiuosius. Šv. Mišios – 10 val. ir 18 val.Vėlinių aštuondienio (oktavos) už mirusius sudėtinėms šv. Mišioms
intencijos rašomos prieš ir po šv. Mišių, bažnyčioje arba zakristijoje