Kvietimas

Ansamblis „Pinavija“ koncertuoja

Elektrėnų bažnyčioje!

Liaudiškos muzikos ir šokių kolektyvas „Pinavija” susikūrė 2001 metų rugsėjo mėnesį. Į kolektyvą susibūrė liaudies dainų ir šokių mėgėjai - entuziastai. „Pinavija” nepriskiriama nei jaunimo, nei senjorų kolektyvams, nes narių amžius neribojamas, čia kartu šoka, dainuoja ir studentai, ir pensininkai. Per devynerius veiklos metus kolektyvas surengė daugiau nei šimtą koncertų.

Programa Elektrėnų bažnyčioje vyks

2011 m. spalio 23 d. (sekmadieni)

po 10 val. šv. Mišių.

Programa

1. Edward Elgar - Pomp and Circumstance

2. Yra širdis tokia

3. Žvaigždė šviesybės

4. Jėzau ! Saldus atminime

5. Johan Sebastian Bach - SIMFONIA DE LA CANTATE 29

6. Oi gražus, gražus

7. Dūšia mano garbink Dievą

Pagarbiai ansamblio vadovas

Jaronimas Jankauskas