Kvietimas

Kviečiame dalyvauti Rožinio pamaldose Guronyse


Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį 15.30 val. Guronyse (Kaišiadorių r.) vyksta pamaldos – rožinio malda, kartu apvaikščiojant rožinio slėpinių koplytėles, 16 val. šv. Mišios. Pamaldoms vadovauja Kaišiadorių vyskupas. Kviečiame dalyvauti!


Spalio 2 d. yra užsakytas autobusas vežantis į Guronių Rožinio slėpinių parką. Autobusas išvažiuoja 15 val. nuo "Cento" parduotuvės. Kviečiame važiuoti Gyvojo Rožinio nares ir kitus parapijiečius mylinčius Švč. M. Mariją ir Rožinio Maldą.