Kvietimas

Penktadieniais kviečiame parapijos jaunimą - buvusius ir esamus choristus, patarnautojus ir kit., dalyvauti vakarinėse Šv. Mišiose ir po jų benrdauti ir dalintis tikėjimo patirtimi. Esate laukiami :)