kvietimas

Spalio mėn. prasidės šeimoms metinės rekolekcijos, pagal Šv. Ignaco Lojolos pratybas. Kiekvienas šios grupelės narys, pagal knygą "Eik į savo kambarėlį", namie skaitys ir apmąstys Šv. Rašto ištraukas ir susitikus vieną kartą į savaitę, pasidalins grupelėje įžvalgomis. Susidomėjusius kviečiame kreiptis į Vitą - 861045085