Kvietimas

Spalio mėnesį tikinčiuosius kviečiame kalbėtį Rožinį - Rožančių, apmąstant slėpinius ir pagerbiant Dievo Motiną Švč. M. Marija. Mūsų bažnyčioje Rožančiaus pamaldos vyks pusvalandį prieš Šv. Mišias. Kas neturi galimybių kasdien dalyvauti rožančiaus pamaldose bažnyčioje, kviečiame melstis namie - šeimos rate.