Kvietimas

KVIEČIAME

Į teologo, Šventojo Rašto vertėjo, Kaišiadorių vyskupijos kunigo

Česlovo Kavaliausko (1923-1997) naujos knygos sutiktuves.

Iš Kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščių”

Knygoje liečiamos aktualios tikėjimo temos:

Moksliniai Jėzaus Kristaus prisikėlimo, kančios, tikėjimo svarstymai

Netiesinis, “nebuhalterinis” Jėzus Kristus

Bažnyčios ir teologijos atgimimo klausimai

Tikėjimo nesuderinamumas su parapsichologija ir teosofija

Dievo ir šiuolaikinės fizikos dermės samprata

Kosmologijos, psichoanalizės įžvalgos

Mariologijos aspektai

Bažnyčios istorijos svarba

Renginys įvyks: 2011 m. rugsėjo 11 d.

10 val. Šv. Mišios Kaišiadorių katedroje.

11 val. Knygos pristatymas Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre Birutės g. 9. III aukšte.

Bus galima įsigyti naują kun. Česlovo Kavaliausko knygą.

Leidėjai