Jaunimo susitikimas Širvintose
Pagaliau, po daugybės bandymų, šį savaitgalį, rugsėjo 24 - 25 dienomis, Širvintose vyko jaunimo susitikimas. Dalyvavo Širvintų ir Elektrėnų parapijos jaunimas. Susitikimo tikslas buvo pratęsti gražią pažintį ir draugystę, užsimezgusią vasaros pradžioje, Varkalėse vykusioje stovykloje, ir toliau dalintis savo bendrystėmis, padėti vieni kitiems augti tikėjime.

Nuvykus į Širvintas mus pasitiko nemažai pažįstamų veidų, bet tarp jų buvo ir dar nematytų. Tačiau dienos bėgyje jau ir tuos žmones galėjome vadinti savo pažįstamais, draugais. Bendri užsiėmimai, žaidimai, malda visus suvienijo ir mes tapome broliais bei seserimis.

Šeštadienio vakarą visi kartu dalyvavome šventose mišiose, kartu šlovinome, meldėmės. Išėję iš bažnyčios žmonės, po šventų mišių, dėkojo mums. Jie sakė: „Ačiū jums, kad leidote bent kelias minutes pabūti rojuje.“ Šie žodžiai mums buvo pats didžiausias komplimentas. Mes esame labai laimingi, kad savo giesmėmis, maldomis, tikėjimu įtraukiame kitus žmones.

Visą jaunimo susitikimą vainikavo Širvintų parapijos Šv. Archangelo Mykolo atlaidai. Visi buvo įtraukti į pasiruošimo atlaidams darbus. Taip pat dalyvavome procesijoje, taip padėjome papuošti Širvintų parapijos šventę. Po šventų mišių visi susirinkome bendrų pietų, bendravome ir dalinomės įspūdžiais, aptarėme visą kartu praleistą laiką. Prapijos klebonas dekanas Leonas Klimas, kaip padėką mums už pagalbą, tarnystes, padovanojo šakotį, kurį taip draugiškai visi pasidalijome.

Manau, tai tikrai ne paskutinis mūsų susitikimas. Kitą kartą lauksime Širvintų parapijos jaunimo, pas save švečiuose, Elektrėnuose.