Švč. M. Marijos Karalienės iškilmė Elektrėnų bažnyčioje

Rugpjūčio 21-ąją dieną, parapija šventė savo bažnyčios dangiškos globėjos Švč. M. Marijos kankinių karalienės iškilmę. Nors dangus nepranašavo gero oro, tačiau tai nesutrukdė Dangiškos Motinos mylėtojams rinktis pagarbinti Švč. M. Marijos. Niūrioką dieną savo jaunatviškais balsais praskaidrino M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunimo choras, Elektrėnų bažnyčioje šiais metais besilankantis antrą kartą. Iškilmingas Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Vilkaviškio katedros klebonas dekanas prelatas Vytautas Gustaitis. Mintys iš prelato pamokslo:
„...jei mes negirdime Viešpaties balso, mums problema ne su klausa, nereikia kreiptis pas ausų gydytoją, bet esame kurti savo širdyje...“
„...Marija ištardama „Taip“ rizikavo. Mes bijome ištarti „Taip“ Viešpačiui, nes nenorime rizikuoti, ištarę „Taip“ daug ką turime keisti savo gyvenime: tapti kitokiais verslinininkais, politikais, tikinčiaisiais...“
„...Dievas į žmogaus širdį ateina ne audra, ne žaibais, ne žemės drebėjimu, bet ateina švelniu dvelkimu, jis stovi prie Tavo durų ir tyliai beldžia, laukia, kada jas atversi...“
„...daug mūsų seimo narių savo priesaiką užbaigia „...tepadeda man Dievas.“ Kur Dievas, kai yra svarstomas seime gyvybės klausimas?“
„...Dievas stebuklus daro pasitelkdamas mūsų rankas...“
Grįžome į namus, nuprausti ne tik lietaus, bet ir Dievo malonės...
Nuotraukos Vytauto Suslavičiaus