Skelbimas

15 metų


Visus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir kraštiečius maloniai kviečiame į

Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės

parapijos atlaidus

rugpjūčio 21 d.

9.30 val. – Šv. Mišios už mirusius parapijos bendruomenės narius, aukotojus ir bažnyčios statytojus.

10.15 val. – Švč Sakramento adoracija.

11.30 val. – Sakralinės muzikos koncertas.

Atlikėjai: M. K. Čiurlionio menų mokyklos mišrus choras, vadovas R. Gražinis.

12 val. – Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija.

Pamaldoms vadovaus Vilkaviškio katedros dekanas, prelatas Vytautas Gustaitis.

13.30 val. – Sakralinės muzikos koncerto II dalis.