Linkime kelionėje Dievo palaimos

2011 08 07 dieną Kaišiadorių vyskupijos ir Elektrėnų parapijos jaunimas

išvyksta į Pausaulio Jaunimo Dienas Madride - Ispanijoje,

kur susitiks ir melsis su viso pasaulio tikinčiu jaunimu

ir melsis su Bažnyčios vietininku žemėje Popiežiumi Benediktu XVI.

Susitikime Elektrėnų parapija atstovaus kunigas Laurynas, vargonininkė Laima,

patarnautojai: Marius ir Edvardas, choristė Aušrinė.

Prašome parapijiečius lydėti mus maldoje, kad sekmingai nuvykę ir sustiprėję tikėjime,

galėtume sveiki sugrįžti ir dalinti patirtą džiaugsmą ir Dievo artumą.