SKELBIMAS

GAVĖNIOS SUSITAIKYMO

SAKRAMENTO (išpažinties) ŠVENTIMAS

MŪSŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠIŲ METŲ

BALANDŽIO MĖN. 15 D. 16 VAL.

Pradžia: 16.00 val. Dievo Žodžio liturgija

Pamokslas

Sąžinės peržvalga

Asmeninė išpažintis

17.00 val. Švč. Sakramento Adoracija

17.45 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymai

18.30 val. Šv. Mišios

Mums talkins: kun. A. Kelmelis

kun. A. Ananis

kun. G. Jančiauskas

kun. V. Kirka

Maloniai kviečiame mielus parapijiečius pasinaudoti sudaryta galimybe atlikti velykinę išpažintį ir švęsti Velykas su tyra “nerauginta duonos” širdimi.