DAROM 2011

Akcijoje dalyvavo: Klebonas Jonas Sabaliauskas,Vikaras Laurynas Visockas, Patarnautojai: Evardas Česonis, Marius Eitminavičius, Mindaugas Bauras.