Naujas parapijietis!2011 m. kovo mėn. 5 d. Elektrėnų bažnyčioje buvo pakrikštytas Modestas. Sveikiname naująjį Bažnyčios narį ir jo mamą bei krikštatėvius!