KVIETIMAS

Lietuvos vyskupai 2011-uosius metus paskelbė Dievo Gailestingumo metais

Vyskupai ragina per šiuos metus giliau pažinti Dievo Gailestingumą, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo ir apsireiškimų istorija, puoselėti tikinčiųjų piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę bei apmąstyti gautąsias malones.

2011 metais, švenčiant Dievo Gailestingumo iškilmę, kuri minima antrą Velykų sekmadienį, Vilniuje bus surengtas nacionalinis Dievo Gailestingumo kongresas. Jis vyks balandžio mėn. 30 d. – gegužės mėn. 1 dienomis.

Ruošiantis šiam kongresui kiekvienai vyskupijai, taip pat ir Kaišiadorių vyskupijai, perduodamas Vilniaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija, kuri keliauja iš parapijos į parapiją. Taip tikintieji raginami išgyventi Dievo Gailestingumo malones, ypač atliekant nuoširdžią išpažintį, bei stiprinti sąmoningo krikščioniškojo gyvenimo liudijimą.

Į Elektrėnų bažnyčią Dievo gailestingumo paveikslas atkeliaus kovo 27 d. 11.45 val. Kviečiame dalyvauti šio paveikslo pasitikime ir dviejų savaičių maldos programoje, kuriai vadovaus įvairios parapijos grupelės. Melsimės įvairiomis intencijomis, prašydami Dievo Gailestingumo malonių.

Dievo Gailestingumo melsime: šiokiadieniais 17 val., šeštadieniais po 10 val. Šv. Mišių, sekmadieniais: kovo 27 d. 11. 45 val., balandžio 03 d. 11 val., balandžio 10 d. 9 val. Dievo Gailestingumo paveikslo išlydėjimas į kitą parapiją balandžio 10 d. 9 val.

Šiomis intencijomis taip pat kviečiame namuose melstis tuos parapijiečius, kurie negali atvykti į pamaldas Bažnyčioje. Pasimelsti asmeniškai prie Dievo Gailestingumo paveikslo taip pat galite Jums patogiu laiku. Bažnyčia atidaryta šiokiadieniais 9 -12 val. ir 15 - 19 val., šeštadieniais ir sekmadieniais 8 - 14 val.


Data

Intencija

Atsakinga maldos grupė

11-03-27 11.45 val.

Jėzaus Gailestingumui patikime visą žmoniją, ypač nusidėjėlius

Tikybos mokytojai

11-03-28 17.00 val.

Jėzaus Gailestingumui patikime vyskupus, kunigus ir vienuolius

Gyvojo rožinio draugija vad.Danutė Sabonienė

11-03-29 17.00 val.

Jėzaus Gailestingumui patikime pamaldžias ir ištikimas sielas

Caritas

11-03-30 17.00 val.

Jėzaus Gailestingumui patikime pagonys ir tuos, kurie Jo dar nepažįsta

Patarnautojai

11-03-31 17.00 val.

Jėzaus Gailestingumui patikime eretikus ir atsiskyrusiuosius

Šeimų bendruomenė

11-04-01 17.00 val.

Jėzaus Gailestingumui pavedame romiuosius, nuolankiuosius ir vaikelius

Tikybos mokytojai

11-04-02 10.40 val.

Jėzaus Gailestingumui pavedame garbinančius ir šlovinančius Jo Gailestingumą

Gyvojo rožinio draugija vad.Genutė Gervienė

11-04-03 11.00 val.

Jėzaus Gailestingumui pavedame kenčiančias sielas skaistykloje

Arkiv.T.Matulionio užtarimo maldos grupė

11-04-04 17.00 val.

Jėzaus Gailestingumui pavedame atšalusius, drungnus ir abejinguosius

Elektrėnų prad.m-los maldos grupelė vad.M.Kuliešienės

11-04-05 17.00 val.

Melsimės už sergančius ir priklausomybių turinčius parapijiečius, už juos gydančius ir slaugančius žmones

Elektrėnų „Ąžuolyno“m-los maldos grupė vad.R.Šabūnienė

11-04-06 17.00 val.

Melsimės už vaikus ir jaunimą besimokančius mokyklose ir besiruošiančius sakramentams. Už mokytojus ir auklėtojus, kurie moko pažinti grožį, tiesą ir mokslo vertę

Elektrėnų vaikų globos namai

11-04-07 17.00 val.

Melsimės už Elektrėnų savivaldybės tarybos narius, kad tarnautų tiesai, žmonių gerovei ir teisingumui

Jaunimo choras

11-04-08 17.00 val.

Melsimės už mirusius mūsų parapijiečius

Gyvojo rožinio draugija vad.Danutė Armonienė

11-04-09 10.40 val.

Melsimės už parapijos vienybę ir geradarius

Gyvojo rožinio draugija vad.Ada Žemaitaitienė

11-04-10 9.00 val.

Melskimės už neturėjusius galimybės gimti ir jų tėvus, taip pat už našlaičius vaikus

Tikybos mokytojai