SUSITIKIMAS

Kovo 16 dieną abipuse iniciatyva, parapijos klebonijoje susitiko Elektrėnų miesto ligoninės administracijos vadovai - vyr. gydytoja L. Matkevičienė ir pavaduotojas E. Niparavičius su parapijos kunigais - klebonu mons. J. Sabaliausku, kun. L. Visocku ir kun. S. Čiupalu, bei Elektrėnų parapijos tarybos ir savivaldybės tarybos nariu K. Vaitukaičiu.

Susitikimo metu buvo aptarta ligonių sakramentinė pastoracija. Pradžioje klebonas supažindino su Dievo Gailestingumui pavestais metais bei jų programa mūsų parapijoje, pakvietė gerbiamus svečius pagal galimybės dalyvauti programoje.

Rementis Bažnyčios mokymo paraginimais, buvo išreikštas noras atgaivinti pastovų sakramentinį ligonių lankymą ligoninėje, pokalbyje buvo pasidalinta mintimis apie šiandienos ligonių sakramento suvokimą.

Vyr. gydytoja L. Matkevičienė informavo, kad apie pastovų ligonių lankymo atgaivinimą jau yra kalbėjusi su terapijos skyriaus medikais ir taip pat bus supažindinti kitų skyrių personalo darbuotojai.

Diskutuojant apie sakramentinę pastoraciją kalbėta ir apie ligonių mirtį. Šioje temoje gydytojai patikino, kad mirties akivaizdoje mirštantieji niekada nepaliekami vieni, stengiamasi iškviesti artimuosius ir jei budinti slaugytoja yra tikinti, tai prie mirštančiojo meldžiamasi ir uždegama žvakė.

Nutarta, kad kiekvieną ketvirtadienį 16 val. bus lankomi ligoniai, nešamas Švč. Sakramentas, sudaroma galimybė atlikti išpažintį ir suteikiamas ligonių sakramentas.

Ši pastoracija vygdoma tam, kad ligoniai apsupti gydytojų ir slaugytojų rūpesčiu ir sustiprinti Dievo malonės, grįžtų sveiki į savo namus.

Ligonių Sakramento dėka ligoniui suteikiama Šventosios Dvasios malonė, kuri padeda žmogui pasveikti, pasitikėti Dievu, įveikti piktojo pagundas bei mirties baimę, drąsiai iškęsti blogį bei su juo kovoti ir, jei ligonio dvasiniam išganymui reikalinga, atgauti sveikatą.