Jaunimo vakaras

2o11 o3 04 d. Šv. Kazimiero šventė. Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

17 val. 15 min. Švč. Sakramento adoracija. Jos metu parapijos jaunimas giedos giesmes ir skaitys Šv. Rašto ištraukas.

Po vakaro Šv. Mišių kviečiame jaunimą prie arbatos puodelio pasidalinti mintimis apie Šv. Kazimierą, jaunimo globėją.