Gavėnios šventimas

Kovo 9 d. Pelenų trečiadienis (liturginė iškilmė).

Bažnyčioje - Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Šv. Mišių liturgijoje šventinami pelenai ir atgailos ženklan užberiami tikintiesiems ant galvų.

Privalomas pasninkas – abstinencija, t.y., galima vieną kartą pavalgyti sočiai, o kitus du kartus tik užkąsti. Nuo pasninko atleidžiami ligoniai ir vaikai iki 7 metų.

Kovo 11 – oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

Melsimės už Tėvynę, jos žmones.

9.30 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas (vadovauja parapijos šeimų maldos grupelė)

10 val. Šv. Mišios.

Gavėnios sekmadieniais 9.30 val. kviečiame bendruomeniniam Graudžių verksmų giedojimui (atsinešti liturginį maldyną arba giesmyną).

Gavėnios penktadieniais :

17.00 val. Švč. Sakramento adoracija (Dievo Gailestingumo vainikėlis ir litanija).

17.45 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas (vadovauja įvairios parapijos grupės).

Šv. Mišios 18.30 val.

P.S. pamaldų metu bus galimybė atlikti išpažintį.

Kovo 27 d. (III Gavėnios sekmadienį) 11.45 val. Dievo Gailestingumo paveikslo sutikimas.

Išsamesnę informaciją pateiksime vėliau.