Dėkojame geradariams!

Dėkojame visiems, kurie aukomis prisideda prie naujų suolų gamybos. Dėkojame tiems, kurie aukojo šv. Kalėdų rinkliavose, tiems kurie anonimiškai aukoja bei tiems, kurie palieka vardines aukas bažnyčios raštinėje arba perveda į parapijos sąskaitą banke. Už parapijos geradarius meldžiamės šv. Mišių aukoje sekmadieniais.

Vardinėmis aukomis naujų suolų gamybą parėmė šie aukotojai:

1. Adomaitienė Irena, Sodų g.
2. Akelis Gintautas, Geibonių km.
3. Arlauskas Antanas, Šviesos g.
4. Baradulina Genė, Sodų g.
5. Bernotienė Jadvyga, Dvaro g.
6. Biliukevičienė Nijolė, Pergalės g.
7. Borovik Valentina, Vilnius
8. Bredienė Ona, Draugystės g.
9. Budreckienė Zita, Šviesos g.
10. Burokas Vytas, Sodų g.
11. Chveduk Stanislav, Žiežmariai
12. Černiauskas Pranas, Draugystės g.
13. Česonis Julius, Dvaro g.
14. Čiudarienė Ona, Draugystės g.
15. Čiupailienė Ona, Dvaro g.
16. Denovagis Marijona, Sodų g.
17. Drulienė Anelė, Draugystės g.
18. Džiugelis Jonas, Sodų g.
19. Eimontas Alfonsas, Sodų g.
20. Eitminavičius Povilas, Šviesos g.
21. Endriukaitytė Silvelina, Draugystės g.
22. Frejutė Lina, Raistinės g.
23. Galinienė Danguolė, Pergalės g.
24. Gervienė Genovaitė, Sodų g.
25. Jachimavičienė Stasė, Sodų g.
26. Jankauskienė Antanina, Sodų g.
27. Janonis Juozas, Draugystės g.
28. Jarošienė Genė, Šviesos g.
29. Jurkevičienė Marijona, Trakų g.
30. Karvelienė Anastazija, Draugystės g.
31. Kasperavičienė Ona, Sodų g.
32. Katukevičienė Genė, Draugystės g.
33. Kazlauskienė Albina, Draugystės g.
34. Kazlauskienė Domicėlė, Taikos g.
35. Kleinienė Nijolė, Pergalės g.
36. Klumbys Aleksandras, Samanykščio g.
37. Kmelnickas Darius, Paparčių km.
38. Kulevičius Juozas, Pergalės g.
39. Kurlavičienė Adelė, Šviesos g.
40. Laimutienė Jadvyga, Sodų g.
41. Leipuvienė Ona, Šaltinio g.
42. Maciulevičienė Danutė, Saulės g.
43. Malevičiūtė Birutė, Trakų g.
44. Moška Stasys, Sodų g.
45. Paražinskas Vytautas, Alinkos g.
46. Petravičienė Aldonas, Sodų g.
47. Petutienė Anelė, Sodų g.
48. Pliskauskas Jonas, Sodų g.
49. Pliskauskienė Veronika, Sodų g.
50. Purienė Eugenija, Taikos g.
51. Račkauskienė Pranė, Šviesos g.
52. Rastenis Vytautas, Geibonių km.
53. Raulinaitis Rimantas, Geibonių km.
54. Rinkevičienė Janina, Sodų g.
55. Ručinskas Rimtautas, Saulės g.
56. Sabaliauskas Jonas, Atgimimo a.
57. Sajeta Česlovas, Šarkinės g.
58. Sedziniauskienė Ona, Pergalės g.
59. Sladkevičius Vaclovas, Sodų g.
60. Sodonienė Albina, Sodų g.
61. Stardauskas Romas, Elektrinės g.
62. Stirna Saulius, Gabriliavos km.
63. Šakienė Ona Rasutė, Pergalės g.
64. Šeškevičienė Albina, Sodų g.
65. Šeškevičienė Janina, Dvaro g.
66. Švedienė Danutė, Draugystės g.
67. Taletavičienė Milda, Pergalės g.
68. Talutis Marius, Atgimimo a.
69. Vaiciukevičius Algis, Sodų g.
70. Vaitukaičiai Kęstutis ir Zita, Ąžuolyno g.
71. Venekienė Ona, Sodų g.
72. Verbyla Juozas, Šarkinės g.
73. Vičkačkienė Aldona, Trakų g.
74. Viedarienė Emilija, Draugystės g.
75. Vilkelienė Rima, Pergalės g.
76. Virbalienė Adelė, Sodų g.
77. Zarembienė Lionė, Draugystės g.
78. Žemaitaitienė Adelė, Taikos g.
79. Simanavičienė Danutė, Taikos g.
80. Makūnienė Ona, Šviesos g.
81. Makarevičienė Aldona, Šviesos g.
82. Pranukevičienė Zita, Šarkinės g.
83. Sladkevičienė Stefa, Draugystės g.
84. Vlasinkienė Nijolė, Sodų g.
85. Ažubalis Kęstutis , Sodų g.
86. Apanavičienė Aldona, Šviesos g.
87. Butrimavičienė Laima, Sabališkių g.
88. Burukienė Janina, Draugystės g.
89. Znaidauskienė Michalina, Sodų g.
90. Šiošinis Juozas, Alinkos g.
91. Čiupala Stanislovas, Atgimimo a.
92. Janavičius Juozas, Pergalės g.
93. Kutko Elena, Šviesos g.
94. Skaramakienė Palmira, Sodų g.
95. Dimšienė Angelė, Trakų g.
96. Lukšienė Genovaitė, Rungos g.
97. Blujus Pranas, Taikos g.
98. Frejuvienė Aldona, Trakų g.
99. Binkauskienė Marija, Taikos g.
100. Šv. Mikalojaus parapija, Vilnius
101. Bareikienė Albina, Draugystės g.
102. Antonevič Roman, Draugystės g.
103. Meškauskienė Irena, Sodų g.
104. Sakalauskienė Marija, Šviesos g.
105. Kumeliauskaitė Rasa, Sodų g.
106. Bigienė Pranciška, Sodų g.
107. Jasinauskas Vytautas, Neveronys
108. Liupševičienė Marijona
109. Baniukaitienė Marytė, Taikos g.

110. Rakauskienė Vida, Sabališkės

111. Kubilius Vaidas, Sabališkės

112. Vankevičienė Ona, Geibonių km.

113. Šereipeikienė Ana, Šviesos g.

114. Šadunskienė Aldona, Trakų g.

115. Ašmenienė Nijolė, Pergalės g.

116. Sinkevičienė Marytė, Sodų g.

116. Janavičienė Romana, Sodų g.

117. Čiupailienė Marijona, Trakų g.

118. Karpavičienė Leokadija, Trakų g.

119. Adžgauskas Petras, Sodų g.

120. Ivanova Halena, Saulės g.

121. Sidanevičienė Alytė, Draugystės g.

122. Zujūtė Marytė, Draugystės g.

123. Stankevičius Kazys, Šviesos g.

Vasario 10 d. į Elektrėnų bažnyčią buvo atvežti naujai pagaminti 5 vietų ir 4 vietų suolai.

4 vietų ąžuolinis suolas (215 cm ilgio) kainuoja 1862 LTL (kaina su PVM) iš viso tokių suolų numatoma pastatyti 54 vnt. (šiuo metu jau 32 vnt. pastatyti).
5 vietų ąžuolinis suolas (260 cm ilgio) kainuoja 2090 LTL (kaina su PVM) iš viso tokių suolų numatoma pastatyti 28 vnt.
Suolus gamina Lietuvos įmonė UAB "Clemence Richard" Vladikiškių km. Kaišiadorių raj.
http://www.clemencerichard.lt/

Maloniai prašome pagal Jūsų finansines galimybes prisidėti prie naujųjų suolų gamybos!
Skirtą paramą prašome pervesti į Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės parapijos sąskaitą: LT59 7300 0100 0250 3049
Įmonės kodas: 191243269

Pavadinimas: Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės parapija
Adresas: Atgimimo a.1 Elektrėnai