Vasario mėnesio kalendorius

Vasario 2 d. - Kristaus paaukojimo Jeruzalės šventykloje šventė (Grabnyčios). Laiminamos žvakės. 18 val. - Padėkos šv. Mišios už Elektrėnų mokyklą (prieš 50 metų, vasario 2 d., Elektrėnuose buvo pravesta pirmoji pamoka).

Vasario 5 d. - Šv. Agotos minėjimas. 10 val. šv. Mišiose bus laiminama šv. Agotos duona ir vanduo.