Pasitarimas dėl Gailestingumo metų

Vasario 6 d., sekmadienį, po šv. Mišių įvyko pasitarimas dėl Gailestingumo metų renginių Elektrėnų parapijoje. Pasitarime dalyvavo parapijos klebonas mons. J. Sabaliauskas, vikaras kun. M. Talutis, jaunimo choro, šv. Mišių patarnautojų, Šeimų bendruomenės, Caritas ir Gyvojo Rožančiaus draugijos atstovai. Susitikime buvo aptartos pagrindinės pasiruošimo priimti keliaujantį Gailestingumo paveikslą bei visų Gailestingumo metų programos gairės.
Elektrėnų parapijoje Gailestingumo paveikslo piligrimystė vyks nuo kovo 27 d. iki balandžio 3 d.
Kitas pasiruošimo grupės susitikimas numatomas vasario 27 d.