Ligoninės palaiminimas

Vasario 8 d. Elektrėnų parapijos klebonas mons. Jonas Sabaliauskas dalyvavo Elektrėnų ligoninės surengtame Ligonių dienos minėjime bei palaimino ligoninės patalpas, meldė sveikatos ligoniams, kantrybės ir atsidavimo medicinos darbuotojams.