Kun. Mariaus Talučio nuotrauka su ministrantais

2010 m. vasario 13 d.

Vasario 13 d. Elektrėnų parapijos bažnyčioje kunigas vikaras Marius Talutis aukojo padėkos, taip pat, paskutines šv. Mišias Elektrėnų parapijoje. Atsisveikinti su kun. Mariumi susirinko daugybė žmonių. Po šv. Mišių su kun. Mariumi atsisveikino ir atminimo dovanas įteikė „Versmės“ gimnazijos mokytojai, bažnyčios chorų atstovai, šeimų bendruomenės nariai, patarnautojai, Abromiškių ir Žebertonių kaimų bendruomenės nariai. Įteikę dovanas, žmonės buvo pakviesti prie bendro stalo. Primename, kad kun. Marius Talutis Elektrėnų parapijoje gyveno ir dirbo nuo 2007 sausio 2d. Nuo vasario 20d. kun. Marius išvyksta gyventi ir dirbti į Širvintų parapiją. Atitinkamai, iš Širvintų pas dirbti atvyko kun. Laurynas Visokckas. Elektrėnuose jis pradės gyventi ir dirbti nuo vasario 20 d.