Žebertonių bendruomenės piligrimystė

Seselė vienuolė priima žebertoniškius rekolekcijų namuose Guronyse


Elektrėnų parapijos teritorijoje esanti Žebertonių kaimo bendruomenė šį sekmadienį, lapkričio 28 d., pašventė piligrimystei po Kaišiadorių krašto sakralines vietas. Pirmiausia buvo aplankytas Rožančiaus maldos kelias Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronių kaime. Ten už gyvus ir miriusius Žebertonių kaimo gyventojus šv. Juozapo koplyčioje šv. Mišias aukojo Elektrėnų parapijos vikaras. Vėliau piligrimai keliavo į Paparčių Betliejaus seserų vienuolyną dalyvauti pirmojo Advento sekmadienio vakarinėje mišparų maldoje.