Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka

Lapkričio 1 d. (pirmadienis)
VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ


8.30 val. – Šv. Mišios
10 val. – Šv. Mišios už parapiją

18 val. – Šv. Mišios už mirusiuosius
Po šv. Mišių – gedulinė procesija bažnyčioje


Lapkričio 2 d. (antradienis)
MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)


9.30 val. – Rožančiaus malda už mirusiuosius
10 val. – Šv. Mišios. Po šv. Mišių – gedulinė procesija bažnyčioje

18 val. – Šv. Mišios už mirusiuosius.


Vėlinių dieną kunigas lankysis šiose Elektrėnų parapijos kapinėse:

14 val. – Geibonių kapinėse
14.30 val. – Girnakalių kapinėse
15 val. – Migučionių kapinėse
15.30 val. – Kakliniškių kapinėse
16 val. – Sabališkių (Elektrėnų) kapinės (pamaldų pradžia prie naujojo kapinių kryžiaus)

Nuo lapkričio 2 d. iki 9 d. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencija už mirusiuosius.
Lapkričio 10 d. 18 val. – šv. Mišios už mirusius mūsų vyskupijos kunigus.

Vėlinių aštuondienio metu pamaldžiai aplankę kapus ir pasimeldę už mirusiuosius – laimime visuotinius atlaidus mirusiesiems.