Piligrimystė į Guronis (spalio 10 d.)

Rožančiaus maldos apmąstymai

Rožančiaus maldos mylėtojai (iš kairės): Širvintų klebonas L.Klimas, Grigiškių klebonas A. Andžejevski, J. E. Vyskupas J. Matulaitis, Onuškio klebonas A. Gaidukevičius.

Su galinga Rožančiaus malda..

Guronių Šv. Juozapo koplyčia buvo sausakimša

Rožančiaus maldai vadovauja Guronių Rožančiaus kelio įkūrėjas
Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis

Kiekvieną spalio mėnesio sekmadienį 15.30 val. Guronyse (Kaišiadorių r. sav.)Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje vyksta Rožančiaus slėpinių kelio pamaldos – rožančiaus malda, kartu apvaikščiojant rožančiaus slėpinių koplytėles, po jų vyksta šv. Mišios.
Nuo Guronių Rožančiaus kelio iki Elektrėnų tėra tik 14 km., todėl Rožančiaus pamaldose dalyvauja nemažai Elektrėnų parapijiečių. Žmonės džiaugiasi šia nuostabia maldos vieta - šventove po atviru dangumi - saugančią ikikrikščioniškosios Lietuvos alkakalnius ir Kardino Vincento Sladkevičiaus vaikystės pėdsakus.