Nauja parapijietė

Vijonė Emilija

2010 m. spalio 9 d. Elektrėnų bažnyčioje Krikšto sakramentu į krikščionių gretas buvo priimta Vijonė Emilija. Sveikiname ją ir jos šeimą! Visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Aleliuja, aleliuja!