Gyvūnų palaiminimas


Spalio 3 d., šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės išvakarėse, Elektrėnų bažnyčios šventoriuje buvo laiminami naminiai augintiniai ir jų globėjai. Palaiminimo apeigose kunigas skaitė 104 psalmę, kurioje šlovinti Dievą kviečiami visi Jo kūriniai ir pasakojama kaip nuostabiai Dievas visais savo tvariniais rūpinasi. Palaiminimo apeigose taip pat buvo skaitomos ištraukos iš C. B. de Gasztold knygos "Maldos iš Nojaus arkos", kviečiančios prisiminti, kad Dievas rūpinasi ne tik žmogumi, bet visa kūrinija. Į palaiminimo šventę globėjai atvedė apie 20 šunelių ir 4 katinus. Kiekvienam gyvūnėliui buvo perskaityta tokia palaiminimo malda: "N. būk palaimintas Tave sukūrusio Visagalio Dievo vardu ir drauge su savo šeimininku N. džiaukis gyvenimu Dievo garbėje ir žmogaus globoje." Apeigoje pabaigoje visi dalyviai apėjo aplink Elektrėnų bažnyčią prisimindami Nojaus arkos kelionę tvano vandenimis.