Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė

Rožinio malda

Iš dešinės į kairę: Edvardas, Antanas, Julius, Marius, Edgaras, Eitautas, Povilas, Mindaugas.

Rugsėjo 8 d. buvo švenčiama Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė - Šilinės. Šios šventės šventimas bažnyčioje buvo patikėtas Mišių patarnautojų iniciatyvai. Jaunieji levitai vadovavo Rožinio maldai, padarė iškilmingą asistą, giedojo Švč. M. Marijos litaniją, meldėsi už tuos, kurie seniau patarnaudavo Mišiose bei prašė naujų pašaukimų šiai gražiai altoriaus tarnystei.