Nauja parapijietė

Ugnė Marija


2010 m. rugsėjo 25 d. Elektrėnų bažnyčioje šv. Krikšto sakramentu į Bažnyčios vaikų gretas buvo priimta Ugnė Marija. Sveikiname!